Logo-CIK

Zawód, który wykonujemy wymaga od nas skrupulatności, wnikliwości i ciągłego monitorowania zdarzeń gospodarczych występujących w obsługiwanych przez nas podmiotach, zarówno pod względem ekonomicznym jak i prawnym. Nieustannie doskonalimy nasze umiejętności. Mamy pełną świadomość jakim zaufaniem obdarzają nas nasi Klienci i jaka odpowiedzialność na nas ciąży. Priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo naszych Klientów, zarówno podatkowe jak i księgowe oraz partnerska współpraca.

KSIĘGI RACHUNKOWE

Obsługa podmiotów zobowiązanych do stosowania zasad rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości. Prowadzenie ksiąg handlowych i wszelkich ewidencji z nimi związanych, sprawozdawczość oraz dokonywanie rozliczeń podatkowych.

EWIDENCJE PODATKOWE

Obsługa osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Prowadzenie ewidencji podatkowych osób fizycznych opodatkowanych na zasadach ogólnych, a także korzystających ze zryczałtowanych form opodatkowania oraz dokonywanie rozliczeń podatkowych.

KADRY I PŁACE

Obsługa podmiotów będących pracodawcami i zleceniodawcami. Prowadzenie akt osobowych, sporządzanie list płac oraz rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędami Skarbowymi.

OBSŁUGA PRAWNA

Doradztwo prawne w zakresie prawa działalności gospodarczej, handlowego, cywilnego, podatkowego i prawa pracy.
Pomoc w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej.
Przygotowywanie wniosków o wydanie interpretacji podatkowych. Przygotowywanie prawno-ekonomicznych analiz w zakresie możliwości przeprowadzenia postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Promocyjne ceny na zakładanie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
i prowadzenie ksiąg rachunkowych.
Pierwszy miesiąc prowadzenia księgowości gratis !!!

W ramach świadczonych przez nas usług oferujemy w szczególności

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych podmiotów funkcjonujących w różnych formach organizacyjno-prawnych

 • Prowadzenie ewidencji podatkowych

 • Sporządzanie sprawozdań i analiz finansowych

 • Prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnieniem

 • Tworzenie elektronicznych modułów wymiany danych pomiędzy systemami bankowymi a oprogramowaniem księgowym

 • Szkolenia w zakresie  wdrożenia systemów księgowo magazynowych opartych na oprogramowaniu Asseco WAPRO

 • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

 • Przygotowywanie dokumentacji w postępowaniach restrukturyzacyjnych i naprawczych

 • Udostępnianie programów magazynowych oraz zdalny wgląd do ksiąg rachunkowych

 • Pomoc w zakresie rejestracji działalności gospodarczej oraz jej likwidacji

 • Reprezentowanie obsługiwanych podmiotów w postępowaniach administracyjnych i podatkowych przed Organami Skarbowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Opłaty za usługi ustalane są w drodze negocjacji i bezpośrednio zależą od indywidualnych potrzeb klientów w zakresie obsługi.

 

 

Działalność w zakresie usług księgowych, kadrowo-płacowych oraz doradztwa prawnego prowadzimy od 2004r. Ukończone studia ekonomiczne i prawnicze oraz zdobyte doświadczenie daje nam możliwość obsługiwania podmiotów gospodarczych funkcjonujących w różnych formach organizacyjno-prawnych. Jesteśmy małą firmą, skupioną na jakości usług oraz uwzględnianiu indywidualnych potrzeb naszych klientów.