Usługi

KSIĘGI RACHUNKOWE

Obsługa podmiotów zobowiązanych do stosowania zasad rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości. Prowadzenie ksiąg handlowych i wszelkich ewidencji z nimi związanych, sprawozdawczość oraz dokonywanie rozliczeń podatkowych.

EWIDENCJE PODATKOWE

Obsługa osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Prowadzenie ewidencji podatkowych osób fizycznych opodatkowanych na zasadach ogólnych, a także korzystających ze zryczałtowanych form opodatkowania oraz dokonywanie rozliczeń podatkowych.

KADRY I PŁACE

Obsługa podmiotów będących pracodawcami i zleceniodawcami. Prowadzenie akt osobowych, sporządzanie list płac oraz rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędami Skarbowymi.

OBSŁUGA PRAWNA

Doradztwo prawne w zakresie prawa działalności gospodarczej, handlowego, cywilnego, podatkowego i prawa pracy.
Pomoc w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej.
Przygotowywanie wniosków o wydanie interpretacji podatkowych. Przygotowywanie prawno-ekonomicznych analiz w zakresie możliwości przeprowadzenia postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Zadzwoń