W ramach świadczonych przez nas usług oferujemy w szczególności

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych podmiotów funkcjonujących w różnych formach organizacyjno-prawnych
 • Prowadzenie ewidencji podatkowych
 • Sporządzanie sprawozdań i analiz finansowych
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnieniem
 • Tworzenie elektronicznych modułów wymiany danych pomiędzy systemami bankowymi a oprogramowaniem księgowym
 • Szkolenia w zakresie  wdrożenia systemów księgowo magazynowych opartych na oprogramowaniu Asseco WAPRO
 • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
 • Przygotowywanie dokumentacji w postępowaniach restrukturyzacyjnych i naprawczych
 • Udostępnianie programów magazynowych oraz zdalny wgląd do ksiąg rachunkowych
 • Pomoc w zakresie rejestracji działalności gospodarczej oraz jej likwidacji
 • Reprezentowanie obsługiwanych podmiotów w postępowaniach administracyjnych i podatkowych przed Organami Skarbowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Opłaty za usługi ustalane są w drodze negocjacji i bezpośrednio zależą od indywidualnych potrzeb klientów w zakresie obsługi.

Zadzwoń